Puro Tarihçesi

Puro Tarihçesi

Puro Tarihçesi: Tam olarak nerede ve kim tarafından ilk içilmiş olduğu bilinmiyor olsa da, Christopher Colombus’un 1492 yılında mürettebatından üçünün (Rodrigo De Jeres, Hector Fuentes, Luis de Torres) ilk kez Hispaniola adlı adada tütünle karşılaştıkları bilinmektedir.  Haiti ve Dominik Cumhuriyeti yerlileri bu puroyu denizcilere sunduğunda ortama tuhaf bir koku yayıldığından bahsetmişlerdir.
 
Puro tütünü Karayip adaları arasında oldukça fazla miktarda yayıldığından dolayı Colombus ve adamları bu tütün ile Küba’da tekrar karşılaşmışlardır. Bu denizciler, puro için, kurutulmuş tütün yapraklarının palmiye ya da muz ağacı yapraklarına sarılmış şekli olarak bahsetmişlerdir. O zamanlarda Karayip adalarında tütün kullanımının oldukça yaygın olduğu gözlemlenmiştir. Kolombus ve adamları da Küba’ya yerleştiklerinde insanların oldukça fazla bir şekilde tütün kullandıklarına şahit olmuşlardır. İlerleyen zamanlarda İspanyol  ve diğer avrupalı denizciler de tütün kullanma alışkanlığını edinmişlerdir. Bu alışkanlık ilk olarak İspanya’ya, sonrasında Portekiz’e ve sonunda da Fransa’ya ulaşmıştır. Fransa’ya tütünü ilk getiren kişinin Jean Nicot olduğu düşünülmektedir. O zamanlar, Fransız büyükelçisi olarak Portekiz’de görev alan Nicot aynı zamanda nikotinin de isim babasıdır. Sonrasında İtalya’ya da ulaşan tütün sevdası sir Walter Raleigh’in Amerika kıtasına seyahatinin ardından İngiltere’ye de ulaşmıştır.

Puro Tarihçesi
Tütün içme 16.yy ortalarında Avrupa geneline yayıldı.  Yarım yüzyıl sonra da Amerika’da ticari olarak yetiştirilmeye başlandı. Tütün aslında tıbbi niteliklere sahip bir ilaç olarak düşünüldü, fakat daha sonrasında günümüzdeki gibi kullanılmaya başlandı ve bu alışkanlığa İspanya krali 2. Philip ve İngiltere kralı 1. James tarafından karşı duruldu.
 
1592 yıllarında İspanyol gemici  San Clemente, 50 kg tütün tohumunu Acapulco-Manila ticaret yolunun üzerinden Filipinler’e getirmiştir. Filipinler topraklarının verimli ve ikliminin tütün yetiştirmeye elverişli olduğu görülmüştür.
Puronun İngilizce teleffuzu olan “cigar” kelimesinin kökeni Maya – Kızılderili dilinde duman tüttürmek anlamına gelen “sikar” kelimesine dayanmaktadır. İspanyolcadaki karşılığı ise “cigarro”dur. Puronun farklı çeşitleri olmakla birlikte kelimenin yaygın olarak kullanılması 18.yy’nin sonlarına doğrudur. Bugünkü fiziki yapısına benzer olan purolar ilk defa 18. yy başlarında Küba tütünleri kullanılarak İspanya’da üretilmeye başlanmıştır. O dönem içerisinde Küba’nın puro ihracatı bulunmamaktaydı. Aynı dönemlerde İspanyadan farklı olarak İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa’da da puro üretimine başlanmıştır.
 
Üretimin çoğalmasıyla birlikte yüksek kaliteli puroya olan talep oldukça artmıştır. Aynı dönem içerisinde İspanyanın sömürgesi olan Küba’da üretilmeye başlanan purolar kalite olarak İspanyol purolarının önüne geçmiştir. Küba’nın puro üretimine başlama tarihi 18. yy ortalarına denk gelmektedir. A.B.D.nin 7 şubat 1962 yılında Küba için uyguladığı ticari yaptırımlara karşın puro hala Küba ihracatının en büyük kalemini oluşturmaktadır. A.B.D.’nin uygulamış olduğu ambargo ile birlikte bazı Kübalı üreticiler puro üretim faaliyetlerini diğer ülkelerde sürdürme kararı almışlardır. Bu ilkelerin başında  Dominik Cumhuriyeti gelmektedir. Honduras ve Nikaragua gibi ülkeler de oldukça fazla miktarda puro üretimi ve ihracatı gerçekleştirmektedirler.